Hybrydowe PPP

Strona główna » Specjalizacje » Hybrydowe PPP

wielkość tekstu:A | A | A

Obecnie stoimy przed ogromną szansą, jaką daje skuteczne wykorzystanie przyznanych Polsce przez Unię Europejską 82,5 mld Euro. W ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Komisja Europejska dała samorządom terytorialnym instrumenty ułatwiające realizację projektów hybrydowych, czyli łączących PPP ze środkami pochodzącymi z funduszy unijnych.

Realna szansa powodzenia tego typu przedsięwzięć zależy jednak od dobrego ich przygotowania, wiedzy i umiejętności doradców. Prawnicy PPC Legal mogą poszczycić się uczestnictwem w przygotowywaniu pionierskich projektów PPP polegających na rewitalizacji dworca kolejowego oraz rozbudowie szpitala, współfinansowanych ze środków unijnych w ramach inicjatywy JESSICA. Podczas pracy przy tych projektach szczegółowo poznaliśmy procedurę jaką musi przejść podmiot publiczny by uzyskać środki unijne potrzebne na realizację przedsięwzięcia.

Bazując na naszym doświadczeniu oferujemy Państwu kompleksowe usługi doradztwa prawnego w zakresie realizacji projektów hybrydowych, obejmujące m.in.:

  • analizę zdolności finansowej i prawnej w procesie ubiegania się o dofinansowanie, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia pomocy publicznej,

  • wskazanie źródeł pozyskania dofinansowania,

  • przeprowadzenie działań aplikacyjnych,

  • reprezentację w kontaktach z instytucjami udzielającymi wsparcia,

  • określeniu wymogów proceduralnych oraz ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięcia,

  • bieżące doradztwo w ramach realizowanego projektu, w tym wsparciu podmiotu podczas procedury wyboru partnera prywatnego,

  • sporządzenie umowy o PPP na podstawie przeprowadzonego postępowania,

  • przeprowadzenie postępowań odwoławczych,

  • kompleksową obsługę i kontrolę realizacji przedsięwzięcia.

PPC Legal
, Katowice

tel.: 608 785 131
e-mail: marzena.pytlarz@ppclegal.pl

Zapytanie
Poleć stronę