Prawo zamówień publicznych

Strona główna » Specjalizacje » Prawo zamówień publicznych

wielkość tekstu:A | A | A

PPC Legal zajmuje się kompleksowym wspieraniem zamawiających oraz wykonawców w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Nasze doradztwo obejmuje w szczególności:

 • przygotowywanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 
  publicznego,

 • przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, umów w sprawie zamówienia publicznego, wewnętrznych aktów dotyczących postępowania w sprawach zamówień publicznych i dokumentacji postępowania,

 • analizę specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod kątem zapisów mogących mieć wpływ na ocenę ofert wykonawcy, naruszenie zasad uczciwej konkurencji, wykluczenia oferentów,

 • przygotowywanie opinii w zakresie interpretacji znaczenia i skutków prawnych poszczególnych zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeń o zamówieniu,

 • analizę umów o udzielenie zamówienia publicznego pod kątem potencjalnych ryzyk prawnych,

 • doradztwo przy sporządzaniu ofert oraz udział w rozmowach negocjacyjnych, w tym w ramach dialogu technicznego,

 • analizę ofert konkurencyjnych wykonawców,

 • sporządzanie odwołań, oraz reprezentacja Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą,

 • opracowywanie skarg do sądów okręgowych,

 • reprezentację Klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami powszechnymi.

PPC Legal
, Katowice

tel.: 608 785 131
e-mail: marzena.pytlarz@ppclegal.pl

Zapytanie
Poleć stronę