Aktualne Problemy Zamówień i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce

Strona główna » Konferencje/szkolenia » Aktualne Problemy Zamówień i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce

wielkość tekstu:A | A | A

 

W imieniu Organizatora zapraszamy do udziału w IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Zamówień Publicznych „Aktualne Problemy Zamówień i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce”, która odbędzie się w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w auli nr 5 w dniach  13 – 14 czerwca 2016 roku.

 

Obrady prowadzone będą w formie sesji plenarnej oraz warsztatów doktoranckich. W trakcie sesji plenarnej wygłoszone zostaną referaty wprowadzające, a następnie przeprowadzone zostaną panele dyskusyjne. W panelu dyskusyjnym udział wezmą przewodniczący panelu oraz 2-3 zaproszonych ekspertów. Przewiduje się również czas na dyskusję. Sesje plenarne obejmować będą następujące zagadnienia:

 

  1. Nowa regulacja ustawy prawo zamówień publicznych – uwagi postimplementacyjne.
  2. Perspektywy rynku partnerstwa publiczno - prywatnego w Polsce. Nowa ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi – uwagi postimplementacyjne.
  3. Zagadnienia ekonomiczne w prawie zamówień publicznych i partnerstwie publiczno - prywatnym.
  4. Value for money w zamówieniach publicznych i partnerstwie publiczno - prywatnym.
  5. Zrównoważone i innowacyjne zamówienia publiczne. Aspekty środowiskowe i społeczne.
  6. Elektronizacja zamówień publicznych.
  7. Zamówienia i koncesje ,,in house”.
  8. Rozwój małych i średnich przedsiębiorców w zamówieniach publicznych.
  9. Tryby negocjacyjne w prawie zamówień publicznych i partnerstwie publiczno – prywatnym.

 

Warsztaty doktoranckie odbędą się w dniu 13 czerwca w godzinach 15.30 – 17.30 i obejmować będą wystąpienia młodych pracowników naukowych (do uzyskania stopnia doktora lub nie dłużej niż 3 lata po jego uzyskaniu). Wybór referentów w tej części konferencji nastąpi w oparciu o nadesłane artykuły.

 

Konferencja organizowana jest przez Katedrę Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wraz z Fundacją Wsparcie Naukowe PPP oraz Fundacją Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego ,,Facultas Iuridica”.

 

Wśród prelegentów m.in.:

Prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski

Prof. dr hab. Andrzej Panasiuk

Prof. dr hab. Ryszard Szostak

Prof. dr hab. Andrzej Borowicz

Prof. dr hab. Maria Królikowska – Olczak

Prof. dr hab. Andrzej Powałowski

Prof. dr hab. Maciej Szpunar – Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości

Prof. dr hab. Rafał Blicharz

Dr hab. Michał Kania

Dr hab. Ewa Przeszło

Dr hab. Wojciech Gonet

Jacek Sadowy – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2008 – 2013

Mec. Wojciech Hartung

Dr Marta Andrecka

Dr Henryk Nowicki

Dr Paweł Nowicki

Dr Piotr Marquardt

Andrzej Kulbiński – Proebiz Czechy

 

Patronat

PREZES URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

 

Partner Merytoryczny

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

 

Partner Honorowy

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

 

Partnerzy Biznesowi

Fundacja ,,Ius Publicum

Proebiz Czechy

KUKE

 

Plan Konferencji

Szczegóły i zapisy na stronie Organizatora: http://wnppp.pl/

 

 

 

 

 

 

 

 

PPC Legal
, Katowice

tel.: 608 785 131
e-mail: marzena.pytlarz@ppclegal.pl

Zapytanie
Poleć stronę