Michał Kania

Strona główna » Michał Kania

wielkość tekstu:A | A | A

 • wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach
 • adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

 • kierownik podyplomowych studiów Partnerstwo Publiczno – Prywatne oraz podyplomowych studiów Administracji i Zarządzania prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

 • prezes Zarządu Fundacji Wsparcie Naukowe PPP,

 • pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Śląskiego ds. PPP,

 • autor ponad 60 publikacji nt. PPP, zamówień publicznych i koncesji, w tym pierwszej w Polsce monografii nt. umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym,

 • w 2014 roku wyróżniony za wysoko ocenione osiągnięcia naukowe uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

 • kandydat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w 50 konkursie Państwa i Prawa do nagrody za najlepszą pracę habilitacyjną w 2013 roku,

 • prelegent i uczestnik na konferencjach polskich i międzynarodowych (m.in.: Hasselt, Ostrava, Kopenhaga, Bruksela) dotyczących problematyki PPP, zamówień publicznych, koncesji oraz publicznego prawa gospodarczego,

 • członek rady programowej czasopisma Journal of Finance and Financial Law (Uniwersytet Łódzki) i Zeszytów Naukowych Prawa Gospodarczego (Uniwersytet Śląski),

 • prowadził szkolenia z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, postępowania administracyjnego
  i sądowoadministracyjnego m.in.: dla MON w Warszawie, KRUS w Częstochowie i wielu innych podmiotów,

 • uczestnik studiów MBA prowadzonych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów,

 • od 2006 roku w ramach współpracy z renomowanymi katowickimi i jaworznickimi kancelariami prawnymi prowadził m.in. kompleksową obsługę podmiotów z sektora wodociągowego, transportowego i budowlanego,

 • prowadził również obsługę podmiotu związanego z sektorem radiofonii,

 • brał udział w procesie zbywania akcji podmiotu publicznego na rzecz uprawnionych pracowników,

 • brał udział w wielu postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych,

 • uczestniczył w przygotowaniu projektów partnerstwa publiczno – prywatnego,

 • posługuje się językiem angielskim (ukończył trzy letni kurs Legal English) oraz językiem niemieckim.

PPC Legal
, Katowice

tel.: 608 785 131
e-mail: marzena.pytlarz@ppclegal.pl

Zapytanie
Poleć stronę