Specjalizacje

Strona główna » Specjalizacje

wielkość tekstu:A | A | A

 • Partnerstwo publiczno - prywatne
  Zespół naszych prawników od wielu lat pomaga w realizacji przedsięwzięć realizowanych w szeroko rozumianym modelu PPP i koncesji. Dzięki znajomości zagadnień samorządowych oraz doświadczeniu w obsłudze klientów biznesowych jesteśmy w stanie zaoferować pomoc prawną, która przyniesie korzyści obu partnerom. Zapewniamy:
  • doradztwo na etapie planowania projektów, w tym zasadności ich ...
  dalej
 • Hybrydowe PPP
  Obecnie stoimy przed ogromną szansą, jaką daje skuteczne wykorzystanie przyznanych Polsce przez Unię Europejską 82,5 mld Euro. W ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Komisja Europejska dała samorządom terytorialnym instrumenty ułatwiające realizację projektów hybrydowych, czyli łączących PPP ze środkami pochodzącymi z funduszy unijnych. Realna szansa powodzenia tego typu przedsięwzięć zależy jednak od dobrego ich przygotowania, wiedzy i umiejętności ...
  dalej
 • Prawo zamówień publicznych
  PPC Legal zajmuje się kompleksowym wspieraniem zamawiających oraz wykonawców w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Nasze doradztwo obejmuje w szczególności:
  • przygotowywanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego,
  • przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, umów w sprawie zamówienia ...
  dalej
 • Zamówienia in-house i partnerstwo publiczno-publiczne
  Nieodłącznym elementem wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego jest powierzenie ich zadań własnych podmiotom znajdującym się pod ich kontrolą, w szczególności spółkom komunalnym. Stąd też PPC Legal doradza zarówno jednostkom samorządu terytorialnego, jak również samym spółkom komunalnym, w tym w szczególności:
  • przygotowuje procedurę zawarcia umowy ...
  dalej
 • Prawo samorządowe
  Niezależnie od przygotowywania postępowań w sprawach związanych z dużymi inwestycjami, Prawnicy PPC Legal wspierają jednostki samorządowe w ich codziennej działalności, wskazując kierunek na morzu stale zmieniających się przepisów prawa. Usługi świadczone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego obejmują między innymi:
  • opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego ...
  dalej
 • Szkolenia, warsztaty, konferencje
  Kancelaria PPC Legal jest organizatorem oraz współorganizatorem szkoleń, warsztatów oraz konferencji dotyczących szeroko rozumianego PPP oraz zamówień publicznych.   Oferujemy naszym Klientom dedykowane szkolenia praktyczne mające na celu podniesienie poziomu wiedzy i świadomości prawnej. Jesteśmy przekonani, że zdobyta w ten sposób wiedza może przełożyć się w przyszłości na częstsze wykorzystywanie przez samorządy instytucji PPP w ...
  dalej

PPC Legal
, Katowice

tel.: 608 785 131
e-mail: marzena.pytlarz@ppclegal.pl

Zapytanie
Poleć stronę