Profil kancelarii

Strona główna » Profil kancelarii

wielkość tekstu:A | A | A

 

Kancelaria PPC Legal powstała w celu skutecznego doradzania przy realizacji zadań publicznych. Założyciele Kancelarii wyrażają głębokie przekonanie, iż zadania te mogą być sprawnie i należycie realizowane w interesie publicznym przy wykorzystaniu instrumentów prawnych przewidzianych prawem. Do instrumentów tych zalicza się przede wszystkim: partnerstwo publiczno – prywatne, koncesje na roboty budowlane lub usługi oraz zamówienia publiczne. W szczególności partnerstwo publiczno – prywatne oraz koncesje na roboty budowlane lub usługi – szeroko wykorzystywane w wysoko rozwiniętych krajach świata stosunkowo nowe prawne formy działania administracji publicznej - powinny przyczynić się do wzrostu standardu i dostępności infrastruktury i usług publicznych w Polsce.

 

Kancelarię PPC Legal tworzą osoby, które znaczną część swojej dotychczasowej praktyki prawniczej poświęciły zagadnieniom związanym z realizacją przedsięwzięć publicznych.

 

Marzena Pytlarz uczestniczyła w pionierskich projektach PPP m.in. na rozbudowę szpitala współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – inicjatywy JESSICA, na budowę budynku komunalnego dla 30 rodzin oraz doradzała w postępowaniu o zawarcie umowy PPP w celu utworzenia spółki SPV dla realizacji budowy parku wodnego. Była również członkiem komisji przetargowej powołanej w celu realizacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, budowie i zarządzaniu oraz utrzymaniu kompleksu domów studenckich.

 

Michał Kania poza pracą od 2006 roku w renomowanych katowickich kancelariach prawnych prowadził badania naukowe nad instytucją partnerstwa publiczno – prywatnego zakończone uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego na podstawie ponad 50 publikacji z zakresu PPP, w tym pierwszej w Polsce monografii poświęconej umowie o partnerstwie publiczno – prywatnym. Fundator i pierwszy prezes Fundacji Wsparcie Naukowe PPP.

 

Kancelaria PPC Legal pragnie służyć swoją wiedzą, doświadczeniem i profesjonalizmem, tak podmiotom publicznym, jak i partnerom prywatnym przy planowaniu oraz wykonywaniu zadań publicznych. Zespół Kancelarii mocno wierzy w to, iż jego dotychczasowe wieloletnie doświadczenie praktyczne zdobywane w ramach świadczenia pomocy prawnej przy realizacji przedsięwzięć publicznych, wsparte rzetelną wiedzą teoretyczną pozwoli osiągnąć nadrzędny cel jakim jest skuteczne wsparcie Klientów Kancelarii w realizacji ich działań.

 

W swoich działaniach Kancelaria PPC Legal kieruje się kilkoma nadrzędnymi zasadami, do których zalicza się przede wszystkim: lojalność wobec naszych Klientów, profesjonalizm, rzetelność i zapewnienie najwyższego poziomu świadczonych przez nas usług w ramach pomocy prawnej.

 

PPC Legal
, Katowice

tel.: 608 785 131
e-mail: marzena.pytlarz@ppclegal.pl

Zapytanie
Poleć stronę