Zamówienia in-house i partnerstwo publiczno-publiczne

Strona główna » Specjalizacje » Zamówienia in-house i partnerstwo publiczno-publiczne

wielkość tekstu:A | A | A

Nieodłącznym elementem wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego jest powierzenie ich zadań własnych podmiotom znajdującym się pod ich kontrolą, w szczególności spółkom komunalnym. Stąd też PPC Legal doradza zarówno jednostkom samorządu terytorialnego, jak również samym spółkom komunalnym, w tym w szczególności:

  • przygotowuje procedurę zawarcia umowy wykonawczej,

  • opracowuje opinie dotyczące dopuszczalności zlecenia zadań własnych w trybie in-house,

  • opracowuje projekty uchwał zezwalających na zawarcie umów wykonawczych,

  • sporządza projekty porozumień międzygminnych, dzięki którym możliwe jest powierzenie zamówienia in-house spółkom jednej z gmin zawierających porozumienie,

  • doradza przy sporządzaniu i zawieraniu umów wykonawczych, a następnie w toku ich wykonywania,

  • przygotowuje lub analizuje uzasadnienie prawne i faktyczne dla zlecenia zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego jednostce do niej należącej z pominięcie zamówień publicznych, w szczególności pod kątem orzeczenia w sprawie Teckal, Parking Brixen i innych.

PPC Legal
, Katowice

tel.: 608 785 131
e-mail: marzena.pytlarz@ppclegal.pl

Zapytanie
Poleć stronę