Prawo samorządowe

Strona główna » Specjalizacje » Prawo samorządowe

wielkość tekstu:A | A | A

Niezależnie od przygotowywania postępowań w sprawach związanych z dużymi inwestycjami, Prawnicy PPC Legal wspierają jednostki samorządowe w ich codziennej działalności, wskazując kierunek na morzu stale zmieniających się przepisów prawa. Usługi świadczone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego obejmują między innymi:

  • opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego oraz porozumień międzygminnych,

  • udział w sesjach organów kolegialnych oraz spotkaniach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

  • opiniowanie i sporządzanie dokumentów wewnętrznych,

  • redagowanie decyzji administracyjnych,

  • bieżące doradztwo z zakresu załatwiania spraw indywidualnych,

  • obsługa jednostek gminnych, w tym zakładów budżetowych, (takich jak szkoły, domy kultury, placówki zdrowotne),

  • reprezentowanie przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a także przed organami administracji,

  • wspieranie w uzyskiwaniu należności publiczno- i cywilno-prawnych,

  • udzielanie opinii prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa samorządowego.

PPC Legal
, Katowice

tel.: 608 785 131
e-mail: marzena.pytlarz@ppclegal.pl

Zapytanie
Poleć stronę